Deutsch | Nederlands

KINDERDAGVERBLIJF PREUSSTRASSE VAN INA KINDERGARTEN

INA.KINDER.GARTEN Preußstraße


INA.KINDER.GARTEN Preußstraße


INA.KINDER.GARTEN Preußstraße


INA.KINDER.GARTEN Preußstraße


INA.KINDER.GARTEN Preußstraße


INA.KINDER.GARTEN Preußstraße
Welkom in het kinderdagverblijf Preußstraße van INA.KINDER.GARTEN
Het kinderdagverblijf in de Preußstraße is een grote lokatie; elk kind heeft veel ruimte en daardoor is er altijd "leven” in het kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat er voldoende uitdaging is voor kinderen, waardoor de kinderen kunnen spelen en leren. Voor de allerjongste kinderen is een speciale baby- en peuterafdeling. Kinderen van 2-6 jaar spelen en leren samen in groepen. De allerjongste kinderen leren door gedrag van ouderen kinderen te observeren, bijvoorbeeld hoe men aan een tafel gaat zitten om te schilderen. De oudere kinderen, die al bijna naar school gaan, leren om rekening te houden met de jongste kinderen.

Beweging is een elementaire vorm van denken
In dit kinderdagverblijf kunnen wij kinderen iets bieden, dat vaak ontbreekt in een grote stad: ruimte en mogelijkheden om zich te uiten door beweging. Dat blijkt uit het feit dat de totale oppervlakte van het terrein 8000 m2 is. De tuin is een groene oase met vele mogelijkheden om zich te verstoppen maar ook om te rennen en te spelen. Maar dat niet genoeg: er is ook nog een speciaal "bewegingstraject”. Daar kunnen kinderen klimmen, turnen en hun lichaam leren gebruiken. Sportieve beweging is niet een toevallig element is onze pedagogische visie. Er is namelijk een bewezen relatie tussen leren, bewegen en welbevinden: Kinderen veroveren en ervaren hun wereld namelijk door beweging. Tegelijkertijd leren ze zelfbeheersing en natuurlijk ook waardering voor hun eigen kunnen. Hoe beter een kind zich kan uiten door beweging, hoe groter ook de "bewegelijkheid” in het denken: letterlijk is er een relatie tussen gedachtensprongen en echte sprongen.

Kinderdagverblijf en de grote stad zijn ook een ruimte voor ervaringen
Nadat kinderen gespeeld hebben en samen plezier hebben gehad, trekken kinderen zich ook altijd graag terug. In de verschillende ruimtes in het gebouw bestaat de gelegenheid daartoe. Ruimtes waar ze letterlijk kunnen uitrusten maar ook ruimtes om zich te verkleden, om te bouwen (met echt materiaal), om experimenten uit te voeren of om voor de konijnen te zorgen. Wie wil kan zelfs in een sauna ontspannen en zweten.

Soms is zelfs dit grote gebouw en buitenruimte met alle mogelijkheden te klein: dan maken wij uitstapjes naar Musea in Berlijn, of naar parken in de omgeving, of naar de bibliotheek of we ontdekken de stad Berlijn. Een keer per jaar gaan de oudere kinderen op reis en gaan deze kinderen met de pedagogische medewerkers een week op stap en slapen ook in de buurt van Berlijn.

Kinderen die met woorden weten te spelen
Naast beweging hebben we nog een tweede hoofdpunt: taal en kommunikatie. Onze pedagogisch medewerkers krijgen regelmatig bijscholing aangeboden met een accent op taal- en spraak bevordering voor kinderen. Wij doen dat door kinderen veel voor te lezen, met ze te spreken en tijdens het spel met ze praten.

De pedagogisch medewerkers observeren de kinderen nauwkeurig om te volgen hoe de ontwikkeling van de taalvaardigheid zich ontwikkeld. De vorderingen houden wij bij in "Ontwikkelingsdagboeken”. Spraak gaat over in schrijven. Wij bevorderen dat door kinderen te laten experimenteren aan computertoetsenbord en op oude schrijfmachines. Zo kunnen ze de geheimen van de taal ontrafelen.

Dat alles geldt niet alleen voor Duits-sprekende kinderen. In ons kinderdagverblijf zijn we al gestart met de opbouw van een Duits-Nederlandse groep. Kinderen die Nederlands als moedertaal hebben of die Nederlands spreken zijn van harte welkom. In deze groep is een Nerderlands sprekende pedagogisch medewerkster aanwezig. Samen met een Duitse collega leren de kinderen op deze wijzen van beide talen. Maar ook de verschillende culturen worden in de dagelijkse praktijk ingebracht. Zo verteld Maaike (onze Nederlandstalige pedagogisch medewerkster) over specifiek Nederlandse zaken zoals bijvoorbeeld Sinterklaas. Daarbij is er altijd aandacht voor overeenkomst en verschillen (in dit geval tussen Sinterklaas en Nikolaus).

Kwalitatief goed eten brengt lichaam en geest in evenwicht
In het kinderdagverblijf wordt veel belang gehecht aan kwalitatief lekker en goed eten. Dat gaat zelfs zover dat wij in de herfst van onze eigen appelen in de tuin verwerken in appelmoes, appelsap en appeltaart. De kinderen wordt geleerd ook zelf mee te helpen met het bereiden van eten. Daartoe hebben we een eigen kinderkeuken. Als het gebouw in september 2011 helemaal is opgeknapt is er ook een eigen grote keuken, waar alle maaltijden zelf en vers worden bereid. Wij werken daarbij op basis van de principes van optimixR.

De samenwerking met ouders is gewenst en wordt gestimuleerd.
Ouders zijn onze beste raadgevers en onze belangrijkste partners. Daarom stellen wij hun meningen op prijs, ook bij kritische opmerkingen. Daar kunnen wij van leren. In oudercommissie en ouderraad zoeken wij steeds betrokken ouders. Maar ook daadwerkelijke hulp bv bij het grote zomerfeest stellen wij op prijs. Zonder ouders zelfs geen zomerfeest.

Wilt u meer over INA.KINDER.GARTEN Preußstraße weten? Wij bieden regelmatig rondleidingen door het kinderdagverblijf aan waarbij we onze pedagogisch werk toelichten. Neem contact op met het managementteam voor de eerstvolgende rondleiding. Wij verheugen ons op uw interesse.

De gegevens zijn:

Carsta Herfen


Ilona Genrich-Klatt
INA.KINDER.GARTEN Preußstraße
Preußstraße 5/6, 10409 Berlin
Telefoon +49 030 41 72 84 78
Fax +49 030 41 72 85 45

Leidinggevende:
Carsta Herfen, Ilona Genrich-Klatt

Openingstijden:
Maandag - vrijdag 6.30 - 17.30 uur

Gesprek op aanvraag

Verkeersverbinding:
S41 /S42 (ringbaan) Greifswalder Straße
of Prenzlauer Allee
Straßenbahn M4 Greifswalder Straße
Straßenbahn M2 Prenzlauer Allee

preussstrasse@inakindergarten.de

<< zurück

INA.KINDER.GARTEN gGmbH
Wilhelm-Kabus-Straße 42-44 / Haus 6, Treppenhaus A / 10829 Berlin
Tel. 030-609 77 89-0 / Fax 030-609 77 89-30
info@inakindergarten.de | Impressum | Datenschutzerklärung